CRD Vigo - Centro Residencial Docente Vigo

Actividades

  • Informáticas
  • De organización e coordinación do equipo de traballo da emisora de radio
  • Relacionadas coas celebracións conmemorativas (Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galica, Declaración Universal dos Dereitos Humanos, Festa do Nadal, Festa do Entroido, Día das Letras Galegas, Día da Paz...)
  • Da biblioteca
  • Deportivas e do lecer
  • Seminarios, conferencias, coloquios...
Outras Actividades
  • Cursos de verán para o profesorado e o alumnado (Intercambios)