CRD Vigo - Centro Residencial Docente Vigo
Foto do widget de novas
Foto do widget de actividades
Actividades

O Magosto Curso 2015/2016
O Samaín Curso 2015/2016
Excursión a Manzaneda 2014/2015
Entroido 2015
Visita á Exposición Out To Sea Fundación Barrié

Listaxes definitivas
Publicado o 2017-09-13 08:55:43

LISTAXES DEFINITIVAS
Resolución do13 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de solicitantes excluídos, indicando a causa de exclusión, e las listaxes coas puntuacións definitivas dos admitidos, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro adscrito no que están matriculadas, e a relación de suplentes, de acordo co previsto no artigo 30 da Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residencias Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2017/18 (DOG núm. 109, do 09.06.2017).
Listaxe definitiva 2017/2018.pdf
 
par