Adscrición do profesorado

Etapa/ Nivel

Grupo

Profesora- Titora

 Infantil / 3 anos

A

 Mª del Carmen Prado Domínguez
 Infantil / 3 anos

B

 Mercedes Ferreiro Baamonde
 Infantil / 4 anos

A

 Ana Estefanía Fernández Rey
 Infantil / 4 anos

B

 Ana Bello Lozano
 Infantil / 5 anos

A

 Lina Díaz García
 Infantil / 5 anos

B

Mª José Rodríguez Fernández

 

Función/Especialidade

Nome e apelidos

 Audición e Linguaxe

 Marisa Barreiro Mejuto

 Inglés

 Mª Fidelina Piñeiro Castro

Psicomotricidade

 Blanca Muinelo Bargueiras
 Apoio Permanente

 Mª Carmen Roca Uriz

 Pedagoxía Terapéutica

 Sonia Mº Lamas Vázquez

 Relixión Católica / Atención educativa

 Flor Taboada Carballo /

 Mª Carmen Roca Uriz

Orientadora  Mª Nila González Ferreiro