V.2.6 PHP  
 
 
     
 
Alemán  Chinés  Francés  Galego  Italiano  Inglés  Portugués Ourense, sábado, 25 de novembro de 2017
Activos 1 usuarios.
 
 
Inicio
Presentación
Matrícula
Administración
Alumnado
Acceso Usuarios
Cualificacións
Horarios
Actividades
Erasmus+
Galería de fotos
Biblioteca
That's English
Enderezos Contacto
Lexislación
Novas
Preinscrición Web
E. N. L.
Dpto. Alemán
Dpto. Chinés
Dpto. Francés
Dpto. Galego
Dpto. Inglés
Dpto. Italiano
Dpto. Portugués
 
 
Alemán. Chinés. Francés. Galego. Inglés. Italiano. Portugués.
 
 
Profesorado do Dpto. Francés.
  PROFESORADO CURSO 2017-18. HORARIO ATENCIÓN AO ALUMNADO.
.
Información do Dpto. Francés.
. LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18
| Curso - título - editorial |
. NIVEL BÁSICO
| Introdución | Obxectivos xerais | Contidos discursivos |
. NIVEL BÁSICO 1
| Obxectivos | Contidos xerais | Secuenciación dos contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Metodoloxía | Materiais didácticos|
. NIVEL BÁSICO 2
| Obxectivos | Contidos xerais | Secuenciación dos contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e certificación | Metodoloxía | Materiais didácticos |
. NIVEL INTERMEDIO
| Introdución | Obxectivos xerais | Contidos xerais do nivel |
. NIVEL INTERMEDIO 1
| Obxectivos | Contidos | Secuenciación dos contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Metodoloxía | Materiais didácticos |
. NIVEL INTERMEDIO 2
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e certificación | Metodoloxía | Materiais didácticos|
. NIVEL AVANZADO
| Introdución | Obxectivos xerais | Contidos discursivos |
. NIVEL AVANZADO 1
| Obxectivos | Contidos xerais | Secuenciación dos contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Metodoloxía | Materiais didácticos|
. NIVEL AVANZADO 2
| Obxectivos | Contidos xerais | Secuenciación dos contidos | Criterios de avaliación | Instrumentos da avaliación | Criterios de cualificación e certificación | Metodoloxía | Materiais didácticos |
. NIVEL C1
| introdución | Obxectivos | Contidos | Secuenciación | Criterios de avaliación | Procedementos de avaliación | Criterios de cualificación | Metodoloxía | Materiais |
. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
| Medidas específicas |
. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
| Posibles actividades |
. LIGAZÓNS INTERNET
|Buscadores | Recursos | Fonética | Libros-on-line | Diccionarios | Enciclopedias | Periódicos | Arte |
 
 
 
 
Probas do Dpto. de Francés.
MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN. Niveis Básico, Intermedio e Avanzado.
 
 
 
 
Actividades do Dpto. de Francés.
 
 
 
  www.disinf.com