V.2.6 PHP  
 
 
     
 
Alemán  Chinés  Francés  Galego  Italiano  Inglés  Portugués Ourense, venres, 24 de novembro de 2017
Activos 1 usuarios.
 
 
Inicio
Presentación
Matrícula
Administración
Alumnado
Acceso Usuarios
Cualificacións
Horarios
Actividades
Erasmus+
Galería de fotos
Biblioteca
That's English
Enderezos Contacto
Lexislación
Novas
Preinscrición Web
E. N. L.
Dpto. Alemán
Dpto. Chinés
Dpto. Francés
Dpto. Galego
Dpto. Inglés
Dpto. Italiano
Dpto. Portugués
 
 
Alemán. Chinés. Francés. Galego. Inglés. Italiano. Portugués.
 
 
Profesorado do Dpto. Galego.
  PROFESORADO CURSO 2017-18. HORARIO ATENCIÓN AO ALUMNADO.
.
Información do Dpto. Galego.
. CURSOS LINGUAXE ADMIN E CELGA 4. 1º CUADRIMESTRE.
| Horarios de clase, aula e datas das probas | Comezo en outubro |
. CURSO LINGUAXE ADMIN GALEGA - 2º CUADRIMESTRE.
| Prazo matrícula: 12 dec- 02 xan | Sorteo admisión: 23/01 | Desenvolvemenro dos cursos |
. CURSOS LINGUAXE ADMIN GALEGA: ADMITIDOS E RESERVAS
| Letra extraída no sorteo:I | Listaxes 2º cuadrimestre |
. CURSO SUPERIOR LINGUAXE ADMINISTRATIVA.
| Finalizado no 1º cuadrimestre | Cualificacións finais |
. CURSOS LINGUAXE ADMIN SUPERIOR. DATAS DAS PROBAS.
| Oral: 21 decembro | Escrita: 31 xaneiro |
. CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMIN. 1º CUADRIMESTRE.
| Horario e aulas | Listaxes de admitidos e reservas |
. LIGAZÓNS INTERNET
| Recursos autoaprendizaxe | Educación | Cultura | Medios de comunicación | Institucións | Miscelánea |
. NIVEL AVANZADO INTEGRADO
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación |
. NIVEL C1
| Definición do nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Metodoloxía | Criterios de avaliación |
. RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAL
| Ferramentas en distintos soportes para todos os niveis |
. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
| Principios metodolóxicos |
. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
| Liñas xerais de accións educativas |
 
 
 
 
Probas do Dpto. de Galego.
MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN. Niveis Básico, Intermedio e Avanzado.
 
 
 
 
Actividades do Dpto. de Galego.
 
 
 
  www.disinf.com