V.2.6 PHP  
 
 
     
 
Alemán  Chinés  Francés  Galego  Italiano  Inglés  Portugués Ourense, sábado, 30 de maio de 2015
Activos 19 usuarios.
 
 
Inicio
Presentación
Matrícula
Administración
Alumnado
Acceso Usuarios
Cualificacións
Horarios
Actividades
Erasmus+
Galería de fotos
Biblioteca
That's English
Enderezos Contacto
Lexislación
Novas
Preinscrición Web
E. N. L.
Dpto. Alemán
Dpto. Chinés
Dpto. Francés
Dpto. Galego
Dpto. Inglés
Dpto. Italiano
Dpto. Portugués
 
 
Alemán. Chinés. Francés. Galego. Inglés. Italiano. Portugués.
 
 
Profesorado do Dpto. Inglés.
  PROFESORADO CURSO 2014-15. EMAIL CONTACTO
.
Información do Dpto. Inglés.
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora e distribución en aulas |
. ORAL CERTIF INTERMEDIO XUÑO. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora e distribución en aulas |
. ORAL CERTIF AVANZADO XUÑO. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora e distribución en aulas |
. ORAL CERTIF NIVEL C1 XUÑO. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora e distribución en aulas |
. ESCRITO CERTIF BÁSICO - DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. ESCRITO CERTIF INTERMEDIO - DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. ESCRITO CERTIF AVANZADO - DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. ESCRITO CERTIF NIVEL C1 - DISTRIBUCIÓN ALUMNADO
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-15
| Curso, título, editorial |
. NIVEL BÁSICO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción |
. NIVEL BÁSICO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Certificación | Anexo | Secuenciación de contidos |
. NIVEL INTERMEDIO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos de avaliación | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción |
. NIVEL INTERMEDIO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de promoción e cualificación | Certificación |
. NIVEL AVANZADO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos de avaliación | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción |
. NIVEL AVANZADO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de promoción e cualificación | Certificación |
. NIVEL C1
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Metodoloxía | Criterios de avaliación | Procedementos de avaliación |
. THAT´S ENGLISH. ENSINANZA OFICIAL A DISTANCIA
|Información xeral dos módulos para niveis Básico, Intermedio e Avanzado1 | Exames | Certificacións |
. METODOLOXÍA
| Enfoque metodolóxico |
. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ACCIÓN TITORIAL
| Estratexias |
. LIGAZÓNS EN INTERNET
| Different skills | Listening | Writing | Phonetics | Newspapers | Chats |
. LIGAZÓNS INTERNET (NIVEIS INTERMEDIO E AVANZADO)
| Podcasts | Vocab | Writing | Learning & Teaching | TV & Radio | Newspapers | Other interesting webpages |
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO RIBADAVIA
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF INTERMEDIO XUÑO RIBADAVIA
| Día, hora, aula e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO CARBALLIÑO
| Día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF INTERMEDIO XUÑO CARBALLIÑO
| Día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF AVANZADO XUÑO CARBALLIÑO
| Día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO CELANOVA
| Día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF INTERMEDIO XUÑO CELANOVA
| Día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO - A PONTE
| Aula, día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF BÁSICO, INTERM e AVANZADO - O BARCO
| Aula, día, hora e listaxe alfabética |
. ESCRITO CERTIF BÁSICO XUÑO - A PONTE
| Distribución en aulas |
. ORAL CERTIF BÁSICO XUÑO VERÍN
| Aula, día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF INTERMEDIO XUÑO VERÍN
| Aula, día, hora e listaxe alfabética |
. ORAL CERTIF AVANZADO XUÑO VERÍN
| Aula, día, hora e listaxe alfabética |
 
 
 
 
Probas do Dpto. de Inglés.
MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN. Niveis Básico, Intermedio, Avanzado e C1.
Proba Certificación Básico 2 C.E.
Proba Certificación Básico 2 C.O.
Proba Certificación Básico 2 E.E.
Proba Certificación Básico 2 E.O.
Audio Básico 2
Proba Certificación Básico 2 Solucións
 
 
 
 
Actividades do Dpto. de Inglés.
 
 
 
  www.disinf.com