V.2.6 PHP  
 
 
     
 
Alemán  Chinés  Francés  Galego  Italiano  Inglés  Portugués Ourense, sábado, 20 de setembro de 2014
Activos 27 usuarios.
 
 
Inicio
Presentación
Matrícula
Administración
Alumnado
Acceso Usuarios
Cualificacións
Horarios
Actividades
Erasmus+
Galería de fotos
Biblioteca
That's English
Enderezos Contacto
Lexislación
Novas
Preinscrición Web
E. N. L.
Dpto. Alemán
Dpto. Chinés
Dpto. Francés
Dpto. Galego
Dpto. Inglés
Dpto. Italiano
Dpto. Portugués
 
 
Alemán. Chinés. Francés. Galego. Inglés. Italiano. Portugués.
 
 
Profesorado do Dpto. Inglés.
  PROFESORADO CURSO 2013-14
.
Información do Dpto. Inglés.
. LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-15
| Curso, título, editorial |
. NIVEL BÁSICO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de Avaliación | Procedementos e Instrumentos de Avaliación | Criterios de Cualificación e Promoción |
. NIVEL BÁSICO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Certificación | Anexo | Secuenciación de contidos |
. NIVEL INTERMEDIO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos de Avaliación | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción |
. NIVEL INTERMEDIO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Certificación |
. NIVEL AVANZADO 1
| Obxectivos | Contidos | Criterios de avaliación | Criterios mínimos de avaliación | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción |
. NIVEL AVANZADO 2
| Definición de nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Criterios de avaliación | Criterios mínimos | Procedementos e instrumentos de avaliación | Criterios de cualificación e promoción | Certificación |
. THAT´S ENGLISH. ENSINANZA OFICIAL A DISTANCIA
|Información xeral dos módulos para niveis Básico e Intermedio | Exames | Certificacións |
. METODOLOXÍA
| Enfoque metodolóxico |
. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
| Estratexias |
. LIGAZÓNS EN INTERNET
| Different skills | Listening | Writing | Phonetics | Newspapers | Chats |
. LIGAZÓNS INTERNET (NIVEIS INTERMEDIO E AVANZADO)
| Podcasts | Vocab | Writing | Learning & Teaching | TV & Radio | Newspapers | Other interesting webpages |
 
 
 
 
Probas do Dpto. de Inglés.
MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN. Niveis Básico, Intermedio, Avanzado e C1.
Proba Certificación Básico 2 C.E.
Proba Certificación Básico 2 C.O.
Proba Certificación Básico 2 E.E.
Proba Certificación Básico 2 E.O.
Audio Básico 2
Proba Certificación Básico 2 Solucións
 
 
 
 
Actividades do Dpto. de Inglés.
 
 
 
  www.disinf.com