V.2.6 PHP  
 
 
     
 
Alemán  Chinés  Francés  Galego  Italiano  Inglés  Portugués Ourense, venres, 24 de novembro de 2017
Activos 1 usuarios.
 
 
Inicio
Presentación
Matrícula
Administración
Alumnado
Acceso Usuarios
Cualificacións
Horarios
Actividades
Erasmus+
Galería de fotos
Biblioteca
That's English
Enderezos Contacto
Lexislación
Novas
Preinscrición Web
E. N. L.
Dpto. Alemán
Dpto. Chinés
Dpto. Francés
Dpto. Galego
Dpto. Inglés
Dpto. Italiano
Dpto. Portugués
 
 
Alemán. Chinés. Francés. Galego. Inglés. Italiano. Portugués.
 
 
Profesorado do Dpto. Italiano.
  PROFESORADO CURSO 2017-18. HORARIO ATENCIÓN AO ALUMNADO.
.
Información do Dpto. Italiano.
. LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18
| Curso - título - editorial |
. LIGAZÓNS INTERNET
| Recursos | Diccionarios | Periódicos | Enciclopedias | Arte | Libros | Turismo | Chats | Cursos |
. AVALIACIÓN
| Proba parcial de progreso | Proba final de promoción | Proba terminal de certificación |
. NIVEL BÁSICO
| Obxectivos xerais |
. BÁSICO 1
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. BÁSICO 2
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. NIVEL INTERMEDIO
| Obxectivos xerais |
. NTERMEDIO 1
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. INTERMEDIO 2
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. NIVEL AVANZADO
| Obxectivos xerais |
. AVANZADO 1
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. AVANZADO 2
| Obxectivos | Contidos | Material | Temporalización | Avaliación |
. METODOLOXÍA
| Enfoque metodolóxico | Estratexias |
. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| Posibles actividades |
. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
| Medidas |
 
 
 
 
Probas do Dpto. de Italiano.
MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN. Niveis Básico, Intermedio e Avanzado.
video italianao
 
 
 
 
Actividades do Dpto. de Italiano.
 
 
 
  www.disinf.com