galego - espaol

A implantacin da lei Orgnica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordeacin Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) implicou unha reforma dos Plans de Estudo, que supuxo a criacin de novos estudos agrupados baixo o nome xenrico de ensinanzas de rxime especial cun tratamento normativo singular, coa finalidade de conquerir uns determinados valores mediante unha determinada organizacin das ensinanzas artsticas e equiparacin plenamente coa ensinanza universitaria.

A LOXSE, no Artigo 49.1, establece que os estudos correspondentes especialidade de Conservacin e Restauracin de Bens Culturais tern a consideracin de estudos superiores. Os alumnos que superen devanditos estudos obtern o ttulo de Conservacin e Restauracin de Bens Culturais, que ser equivalente, para todos os efectos, ao ttulo de diplomado universitario.
+ info