1º Bacharelato H
Titor/a
Ana Isabel Álvarez Teixeira
Horario de atención a pais/nais
Venres, de 11,45 a 12,35
Libros de texto
Libros de texto de 1º Bacharelato H
Profesores - Horario de atención a pais/nais
CULTURA CIENTíFICA
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
ECONOMíA
  Adoración Blanco Ruiz   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Damián Ríos Calvar   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FILOSOFíA I
  Ana Isabel Álvarez Teixeira   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS I
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
GREGO I
  María Josefa Franco Medeiros   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORáNEO
  Diego Xesús López González   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS I
  Maria Cruz Maseda Francos   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LATíN I
  María Josefa Franco Medeiros   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA I
  María Loreto Albo García   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA I
  María José Vidal Álvarez   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUAXE E PRáCTICA MUSICAL I
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LITERATURA UNIVERSAL
  María Loreto Albo García   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS APLICADAS áS CIENCIAS SOCIAIS I
  Abel Díaz Rodríguez   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E DA COMUNICACIóN
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela