2º Bacharelato H
Titor/a
María Pilar Saavedra Morandeira
Horario de atención a pais/nais
Mércores, de 10,25 a 11,15
Libros de texto
Libros de texto de 2º Bacharelato H
Profesores - Horario de atención a pais/nais
ECONOMíA DA EMPRESA
  Adoración Blanco Ruiz   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FILOSOFíA
  Ana Isabel Álvarez Teixeira   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS II
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
GREGO II
  María Josefa Franco Medeiros   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA ARTE
  Xosé Manuel Castro González   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA MúSICA E DA DANZA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DE ESPAñA
  Diego Xesús López González   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Maria Cruz Maseda Francos   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LATíN II
  María Josefa Franco Medeiros   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Pilar Saavedra Morandeira   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LITERATURA GALEGA DO SéCULO XX E DA ACTUALIDADE
  María José Vidal Álvarez   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS APLICADAS áS CIENCIAS SOCIAIS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
PSICOLOXíA
  Ana Isabel Álvarez Teixeira   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA DA INFORMACIóN E DA COMUNICACIóN
  José Pino Vázquez   -  Martes, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
XARDíN BOTáNICO
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA
  Diego Xesús López González   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela