4º ESO
Titor/a
Francisco José Pérez Saavedra
Libros de texto
Libros de texto de 4º ESO
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Lucía Castro Ferreiro   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
CIENCIAS APLICADAS á ACTIVIDADE PROFESIONAL
  Lucía Castro Ferreiro   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
ECONOMíA
  Mª Xosé Vega Buján   -  Venres, de 20,50 a 21,40
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Damián Ríos Calvar   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  Celso Campo Rodicio   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Francisco José Pérez Saavedra
  Presentación Materia/Módulo
INICIACIóN á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
  José Enrique Sampil Sánchez   -  Venres, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
LATíN
  María Josefa Franco Medeiros   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Olga Novo Presas   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  José Antonio Grande Núñez   -  Martes, de 17,15 a 18,05
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  Juana Dolores Villarnovo Rivas   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN
  Javier Rodríguez Lorenzo   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  Ana Isabel Álvarez Teixeira   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela