2º ESO A
Titor/a
María Montserrat Villapún Castro
Horario de atención a pais/nais
Mércores, de 12,35 a 13,25
Libros de texto
Libros de texto de 2º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
EDUCACIóN FíSICA
  Benjamín Longarela Pérez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  María del Carmen Machado Castro   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
IGUALDADE DE XéNERO
  María Olga Novo Presas   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INVESTIGACIóN E TRATAMENTO DA INFORMACIóN
  Vanesa Méndez López   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Olga Novo Presas   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  Lucía Seoane Gómez   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
PROGRAMACIóN
  Raúl Piñeiro Martínez   -  Luns, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
PROMOCIóN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
  Benjamín Longarela Pérez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela