3º ESO
Titor/a
Alejandro García Rodríguez
Horario de atención a pais/nais
Martes, de 11,45 a 12,35
Libros de texto
Libros de texto de 3º ESO
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BILOXíA E XEOLOXíA
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Benjamín Longarela Pérez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  María Luisa Rodríguez Pigueiras   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Alejandro García Rodríguez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LENGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Pilar Saavedra Morandeira   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  Cristina Torreiro Sebastián   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  Rita Calleja Meilán   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  Lois Rodríguez Cabana   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Diego Xesús López González   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela