4º ESO
Titor/a
Xosé Manuel Castro González
Horario de atención a pais/nais
Martes, de 10,25 a 11,15
Libros de texto
Libros de texto de 4º ESO
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Lucía Castro Ferreiro   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
CIENCIAS APLICADAS á ACTIVIDADE PROFESIONAL
  Lucía Castro Ferreiro   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
ECONOMíA
  María Fernández Parada   -  Martes, de 20,00 a 20,50
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Benjamín Longarela Pérez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  María Luisa Rodríguez Pigueiras   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Alejandro García Rodríguez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
INICIACIóN á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
  José Enrique Sampil Sánchez   -  Venres, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Pilar Saavedra Morandeira   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  Lucía Seoane Gómez   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  Yolanda Martínez Fernández   -  Xoves, de 8,45 a 9,35
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN
  Javier Rodríguez Lorenzo   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  Lois Rodríguez Cabana   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela