1º ESO B
Titor/a
María Montserrat Villapún Castro
Horario de atención a pais/nais
Mércores, de 9,35 a 10,25
Libros de texto
Libros de texto de 1º ESO B
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Pablo Grande Estévez   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Laura Agrelo Gómez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Venres, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
IGUALDADE DE XéNERO
  María Olga Novo Presa   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  Marco Antonio Piñeiro López   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  Adrián López Fernández   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
OBRADOIRO DE MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
ORATORIA
  Mónica Dapena Martínez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
 
PROGRAMACIóN
  Adrián Blanco González   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
PROMOCIóN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
  Pablo Grande Estévez   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
XADREZ
  Xosé Manuel Castro González   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela