4º ESO B
Titor/a
Marco Antonio Piñeiro López
Horario de atención a pais/nais
Venres, de 10,25 a 11,15
Libros de texto
Libros de texto de 4º ESO B
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Pablo Grande Estévez   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
CIENCIAS APLICADAS á ACTIVIDADE PROFESIONAL
  Pablo Grande Estévez   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
ECONOMíA
  Abel Rodríguez López   -  Luns, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Laura Agrelo Gómez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  Cristina Crespo Vázquez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Venres, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Juan de Dios Liria Marrero   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INICIACIóN á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
  Abel Rodríguez López   -  Luns, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LATíN
  Paula Tena Pérez   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  Marco Antonio Piñeiro López   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  Mercedes Lorenzo Vázquez   -  Martes, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN
  Javier Rodríguez Lorenzo   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  Abraham Rubín Álvarez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela