2º ESO A
Titor/a
María Montserrat Villapún Castro
Horario de atención a pais/nais
Venres, de 10,25 a 11,15
Libros de texto
Libros de texto de 2º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
EDUCACIóN FíSICA
  Juan Carlos Ureña Fernández   -  Luns, de 12,35 a 13,25
 
FíSICA E QUíMICA
  Mónica Ferrón Novais
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Susana María Veiga Ares
  Presentación Materia/Módulo
IGUALDADE DE XéNERO
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María José López Sánchez
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  Marco Antonio Piñeiro López   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  José Antonio Grande Núñez
  Presentación Materia/Módulo
MOBILIDADE ESCOLAR SOSTIBLE E SEGURA
  Uxía Logilde Iglesia
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Vicente Castro Alonso
  Presentación Materia/Módulo
ORATORIA
  Mónica Dapena Martínez   -  Martes, de 13,25 a 14,15
 
PROGRAMACIóN
  Adrián Blanco González   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
PROMOCIóN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
  José Antonio Cortiñas Rodríguez   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  José Ramón González Estévez
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela