1º ESO A
Titor/a
Pablo Grande Estévez
Horario de atención a pais/nais
Venres, de 11,45 a 12,35
Libros de texto
Libros de texto de 1º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Pablo Grande Estévez   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  José Antonio Cortiñas Rodríguez   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Susana María Veiga Ares
  Presentación Materia/Módulo
IGUALDADE DE XéNERO
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
 
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INVESTIGACIóN E TRATAMENTO DA INFORMACIóN
  María Álvarez Martínez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  Lucía Carral López   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  María Eva Fernández Conde
 
OBRADOIRO DE MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Xoves, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
ORATORIA
  José Enrique Sampil Sánchez   -  Venres, de 13,25 a 14,15
 
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
VALORES éTICOS
  José Ramón González Estévez
  Presentación Materia/Módulo
XADREZ
  Juan Carlos Ureña Fernández   -  Luns, de 12,35 a 13,25
 
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Diego Xesús López González   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela