3º ESO A
Titor/a
Mónica Ferrón Novais
Libros de texto
Libros de texto de 3º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BILOXíA E XEOLOXíA
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
 
CULTURA CLáSICA
  Susana María Veiga Ares
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Laura Agrelo Gómez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
 
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  Mónica Ferrón Novais
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Álvarez Martínez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LENGUA CASTELá E LITERATURA
  María Basanta de Andrés   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  Marco Antonio Piñeiro López   -  Venres, de 10,25 a 11,15
 
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  María Eva Fernández Conde
 
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Xoves, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
VALORES ÉTICOS
  Silvia Balado Feáns
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  José Ramón González Estévez
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela