2º Bacharelato B
Titor/a
Mercedes Lorenzo Vázquez
Horario de atención a pais/nais
Luns, de 11,45 a 12,35
Libros de texto
Libros de texto de 2º Bacharelato B
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA
  Mónica Dapena Martínez   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
 
DEBUXO TéCNICO
  Antonio García Pereira
  Presentación Materia/Módulo
FILOSOFíA
  Abraham Rubín Álvarez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
 
FíSICA
  Cristina Crespo Vázquez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS II
  Ana Rego García   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA MúSICA E DA DANZA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Xoves, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DE ESPAñA
  Diego Xesús López González   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Maria Cruz Maseda Francos   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
LITERATURA GALEGA DO SéCULO XX
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  Mercedes Lorenzo Vázquez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
PSICOLOXíA
  Silvia Balado Feáns
  Presentación Materia/Módulo
QUíMICA
  Mónica Ferrón Novais
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA DA INFORMACIóN E DA COMUNICACIóN
  Iván García García   -  Luns, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
XARDíN BOTáNICO
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
 
XEOGRAFíA
  José Ramón González Estévez
 
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela