CS Asistencia a dirección (nocturno) - 2
Titor/a
Jesús Martínez Romero
Profesores - Horario de atención a pais/nais
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
ORGANIZACIóN DE EVENTOS
  Myriam Méndez González   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
PROTOCOLO EMPRESARIAL
  Jesús Martínez Romero
  Presentación Materia/Módulo
XESTIóN AVANZADA DA INFORMACIóN
  Begoña Vázquez Regal
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela