2º Bacharelato D
Titor/a
Diego Xesús López González
Horario de atención a pais/nais
Martes, de 12,35 a 13,25
Libros de texto
Libros de texto de 2º Bacharelato D
Profesores - Horario de atención a pais/nais
ECONOMíA DE EMPRESA
  Uxía Logilde Iglesia
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Martes, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA ARTE
  Xosé Manuel Castro González   -  Venres, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA FILOSOFíA
  Silvia Balado Feáns
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA MúSICA E DA DANZA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Xoves, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DE ESPAñA
  Diego Xesús López González   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Maria Cruz Maseda Francos   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LATíN
  Susana María Veiga Ares
  Presentación Materia/Módulo
LENGUA ESPAñOLA
  Ana María López López   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
LITERATURA GALEGA DO SéCULO XX
  María Olga Novo Presa   -  Martes, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS APLICADAS áS CIENCIAS SOCIAIS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
PSICOLOXíA
  Silvia Balado Feáns
 
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Xoves, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XARDíN BOTáNICO
  Pablo Mª Fernández Zapata   -  Mércores, de 11,45 a 12,35
 
XEOGRAFíA
  José Ramón González Estévez
 
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela