1º ESO B
Titor/a
María Elena Lago Girondo
Horario de atención a pais/nais
Luns, de 11,45 a 12,35
Libros de texto
Libros de texto de 1º ESO B
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  María Elena Lago Girondo   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Daniel Corderí Fernández   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Montserrat Villapún Castro   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Belén Castelao Rodríguez   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  María Eva Fernández Conde   -  Venres, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
PROXECTO COMPETENCIAL
  José Enrique Sampil Sánchez   -  Mércores, de 18,20 a 19,10
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA E DIXITALIZACIóN
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Diego Xesús López González   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela