4º ESO A
Titor/a
Nerea Iglesias Maside
Horario de atención a pais/nais
Mércores, de 12,35 a 13,25
Libros de texto
Libros de texto de 4º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
BIOLOXíA E XEOLOXíA
  Raquel Maceda Loureiro   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
CIENCIAS APLICADAS á ACTIVIDADE PROFESIONAL
  María Elena Lago Girondo   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
CULTURA CIENTíFICA
  Raquel Maceda Loureiro   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
ECONOMíA
  Uxía Logilde Iglesia   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN FíSICA
  Daniel Corderí Fernández   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
EDUCACIóN PLáSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
  Antonio García Pereira   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FILOSOFíA
  Enrique Vázquez González   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  Granadina Díaz Pérez   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Nerea Iglesias Maside   -  Mércores, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
INICIACIóN á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
  Uxía Logilde Iglesia   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  Ana María López López   -  Xoves, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Olga Novo Presa   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS ACADéMICAS
  Mercedes Lorenzo Vázquez   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS ORIENTADAS áS ENSINANZAS APLICADAS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN
  Javier Rodríguez Lorenzo   -  Mércores, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
VALORES ÉTICOS
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela