2º Bacharelato B
Titor/a
Sonia Mª Álvarez Feijoó
Horario de atención a pais/nais
Martes, de 12,35 a 13,25
Libros de texto
Libros de texto de 2º Bacharelato B
Profesores - Horario de atención a pais/nais
ECONOMíA DE EMPRESA
  Uxía Logilde Iglesia   -  Mércores, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS II
  Ana Rego García   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA ARTE
  Xosé Manuel Castro González   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA FILOSOFíA
  Sonia Mª Álvarez Feijoó   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DA MúSICA E DA DANZA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
HISTORIA DE ESPAñA
  Diego Xesús López González   -  Xoves, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  Maria Cruz Maseda Francos   -  Martes, de 18,20 a 19,10
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María José Vidal Álvarez   -  Xoves, de 9,35 a 10,25
  Presentación Materia/Módulo
LITERATURA GALEGA DO SéCULO XX E DA ACTUALIDADE
  María Olga Novo Presa   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS APLICADAS
  Abel Díaz Rodríguez   -  Martes, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
PSICOLOXíA
  Emilio Francisco González Pascual   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN
  Rosendo Sánchez González   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíAS DA INFORMACIóN E DA COMUNICACIóN
  Brais Dominguez Alvarez   -  Venres, de 13,25 a 14,15
  Presentación Materia/Módulo
XARDíN BOTáNICO
  Raquel Maceda Loureiro   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela