2º ESO A
Titor/a
Ana Acebrás Bouza
Horario de atención a pais/nais
Xoves, de 12,35 a 13,25
Libros de texto
Libros de texto de 2º ESO A
Profesores - Horario de atención a pais/nais
EDUCACIóN FíSICA
  Daniel Corderí Fernández   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
FíSICA E QUíMICA
  Granadina Díaz Pérez   -  Martes, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
FRANCéS
  Ana Rego García   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
IDENTIDADE DIXITAL
  Adrián Blanco González   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
IGUALDADE DE XéNERO
  María Olga Novo Presa   -  Luns, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
INGLéS
  María Montserrat Villapún Castro   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA CASTELá E LITERATURA
  María Loreto Albo García   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
LINGUA GALEGA E LITERATURA
  María Jesús Mourín González   -  Mércores, de 19,10 a 20,00
  Presentación Materia/Módulo
MATEMáTICAS
  María Eva Fernández Conde   -  Xoves, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
MúSICA
  Daniel Costa Ferreiro   -  Luns, de 12,35 a 13,25
  Presentación Materia/Módulo
PROMOCIóN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
  María Elena Lago Girondo   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
RELIXIóN CATóLICA
  Rosendo Sánchez González   -  Venres, de 10,25 a 11,15
  Presentación Materia/Módulo
TECNOLOXíA
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
VALORES ÉTICOS
  Elisa Ferreiro Álvarez   -  Luns, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
XEOGRAFíA E HISTORIA
  Xosé Manuel Castro González   -  Venres, de 11,45 a 12,35
  Presentación Materia/Módulo
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela