IES A Pinguela - Oferta educativa - Bacharelato
-----------------
 
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
  2º CURSO
1º CURSO
MATERIAS COMÚNS
 
HORAS
Educación Física  
2
Filosofía  
3
Inglés  
3
Lingua Castelá e Literatura  
3
Lingua Galega e Literatura  
3
Relixión/Actividades de estudo  
2
MODALIDADE HUMANIDADES
 
Historia do Mundo Contemporáneo  
4
Latín I  
4
Grego I  
4
MODALIDADE CIENCIAS SOCIAIS
 
Historia do Mundo Contemporáneo  
4
Matemáticas Aplicadas ás CC.SS.  
4
Economía  
4
OPTATIVAS (elixir unha)
 
Francés I  
4
Música I  
4
Literatura Universal Contemporánea  
4
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela