IES A Pinguela - Oferta educativa - Bacharelato
-----------------
 
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
  2º CURSO
2º CURSO
MATERIAS COMÚNS
 
HORAS
Filosofía II  
3
Inglés  
3
Historia  
4
Lingua Castelá e Literatura  
3
Lingua Galega e Literatura  
3
MODALIDADE HUMANIDADES
 
Grego II (*)  
4

Historia da Arte

 
4

Historia da Música (*)

 
4
Latín II  
4
MODALIDADE CIENCIAS SOCIAIS
 
Economía e Organización de Empresas  
4
Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II  
4
Xeografía  
4
OPTATIVAS (elixir unha)
 
Francés II  
4
Historia e Xeografía de Galicia  
4
Introdución ás CC. Políticas e a Socioloxía  
4
Literatura Galega do Século XX  
4
Literaturas Hispánicas  
4
Música II  
4
(*) O alumno/a deberá escoller unha materia entre as marcadas
As materias II requiren ter cursadas as correspondentes I
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela