IES A Pinguela - Oferta educativa - ESO
-----------------
 
2º ESO
PLAN DE ESTUDOS
MATERIAS
 
HORAS SEMANAIS
Física e Química  
3
Xeografía e historia  
3
Educación física  
2
Francés  
2
Inglés  
3
Lingua castelá e literatura  
3
Lingua galega e literatura  
3
Matemáticas  
5
Música  
2
Relixión/Valores Éticos  
1
Tecnoloxía  
3
Educación Financiera(*)  
1
Investigación e tratamento da información(*)  
1
Promoción de estilos de vida saudables(*)  
1
Paisaxe e sustentabilidade(*)  
1
Programación(*)  
1
Oratoria(*)  
1
Xadrez(*)  
1
Titoría  
1
(*) O alumno deberá escoller 1 materia optativa entre as marcadas
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela