IES A Pinguela - Oferta educativa - ESO
-----------------
 
3º ESO
PLAN DE ESTUDOS
MATERIAS
 
HORAS SEMANAIS
Bioloxía e xeoloxía  
2
Xeografía e historia  
3
Cultura clásica (2)  
2
Educación física  
2
Educación plástica e visual  
2
Física e química  
2
Francés (2)  
2
Inglés  
3
Lingua castelá e literatura  
3
Lingua galega e literatura  
3
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas (1)  
4
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas (1)  
4
Música  
2
Tecnoloxías  
2

Relixión/Valores Éticos

 
1
Titoría  
1
(1,2) O alumno deberá escoller 1 materia optativa entre as marcadas
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela