IES A Pinguela - Oferta educativa - ESO
-----------------
 
4º ESO
PLAN DE ESTUDOS
MATERIAS
 
HORAS SEMANAIS
Lingua castelá e literatura  
3
Lingua galega e literatura  
3
Inglés  
3
Matemáticas  
4
Xeografía e historia  
3
Educación física  
2
Relixión/Valores Éticos  
1
Titoría  
1
Bioloxía e xeoloxía (A)  
3
Latín (A)  
3
Física e química (A)  
3
Economía (A)  
3
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional (B)  
3
Tecnoloxía (B)  
3
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial(B)  
3
Filosofía (*)  
3
Cultura Científica (*)  
3
Educación plástica e visual (*)  
3
Música(*)  
3
Francés (*)  
3
Tecnoloxía da Información e da Comunicación(*)  
3
Tecnoloxía (*)  
3

Opción A: O alumno deberá escoller 2 materias troncais entre as marcadas (A)

Opción B: O alumno deberá escoller 2 materias troncais entre as marcadas (B)

(*) O alumno deberá escoller 2 materias optativas entre as marcadas

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela