Equipo directivo

Equipo directivo

CARGO
NOME E APELIDOS 
DEPARTAMENTO 
Director Carlos Alonso Rey Xeografía e Historia
Vicedirectora Nuria Vázquez García Música
Secretario Daniel Gude Méndez Economía
Xefa de estudos de diúrno Cruz Rivas Carrera  Lingua Galega e Literatura
Xefa de estudos de nocturno Ana González Vuelta Administrativo 
Syndicate content

Iniciar sesión