Equipo directivo

Equipo directivo

CARGO
NOME E APELIDOS 
DEPARTAMENTO 
Director Carlos Alonso Rey Xeografía e Historia
Vicedirectora Nuria Vázquez García Música
Secretara Ana González Vuelta Administración e Finanzas
Xefa de estudos de diúrno María José Saborido Ferro  Inglés
Xefe de estudos de nocturno José Ramón Castro Milia Informática
Syndicate content

Iniciar sesión