Comenius multilateral ET2020

Comenius Multilateral.

Sitio web no que se recollen os resultados dos dous anos de colaboración no proxecto "Upper Secondary Education according to ET2020: from School to University and Labour Market", coordinado polo IES A Sangriña con centros de Italia, Portugal, Bélxica, Noruega, Polonia e Turquía:
Syndicate content

Iniciar sesión