Subcategorías
Fran Vergara
SELECTIVIDADE_CIUG
Sección bilingüe-Carmen
HISTORIA DAS MATEMÁTICAS
Manuel Muíño
CONTIDOS MÍNIMOS
PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

Interactividades:coordenadas cartesianas e polares, cicloides,.... 

Este curso permite o acceso a usuarios convidados  

Deseño de engranaxes con perfil envolvente e cicloidal

Materiais audiovisuais e interactivos

Probas de nivel de 6º de primaria e 3º da eso