MODELOS DE EXERCICIOS ( CON SOLUCIÓNS )PARA A PREPARACIÓN DO EXAME DE PENDENTES