Asimilación de conceptos básicos e procedementos das distintas modalidades artísticas.