Novidades para este curso 2009-2010

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.