Subcategorías
ACTIVIDADES NON PRESENCIAIS

informática 1 bacharelato

Curso para probar o rol de creador
Este curso permite o acceso a usuarios convidados  
CURSO MUDLLE PEDRO
Exercicios e problemas de Matemática I
Este é un curso de proba feito co gallo do día de hoxe

Este es un curso de iniciación a las nuevas tecnologias

Curso de proba CFR Tui. Obxectivo: introducir Moodle nas Aulas Abalar
Estamos a aprender como manexar o Moodle.

bioloxía e xeoloxía

 Este curso é un proba  para comprobar o funcionamento do sistema.


FILOSOFÍA DE 2º BACHARELATO


Introdución á raza e aos coidados
(Prácticas en moodle 2010)

curso de proba  para facer un pouco de práctica no 1º día

Curso de Moodle, aquí ppdras aprender a manejar Moodle y convertirte en un EXPERTO!!!!
curso para aprender


Este é un proxecto para o curso de formación do profesorado de Moodle.

Realizar distintas prácticas cunha folla de cálculo.
Este curso permite o acceso a usuarios convidados  
Este é un curso de proba, non é máis.
Curso para a aprendizaxe de Moodle

Evolución da arquitectura e escultura na época clásica.

Evolución da arquitectura e escultura na época clásica.

Crear actitudes conservacionistas e de compromiso co medio ambente.

Contidos de Informática de 4º de ESO.
Este é un curso de proba feito co gallo do día de hoxebr /
CURSO MUDLLE PEDRObr /
pCrear actitudes conservacionistas e de compromiso co medio ambente./p
p Este curso é un proba  para comprobar o funcionamento do sistema./p
pbioloxía e xeoloxía/p
pEvolución da arquitectura e escultura na época clásica./p
pEste es un curso de iniciación a las nuevas tecnologias/p
p/p
p/p
Apuntes y ejercicios propuestos y resueltos.

Noticias y concursos literarios de Matemáticas.

Actividades complementarias y de ampliación.

Problemas, propuestos y resueltos, de ESTALMAT.