Este curso é realizado como ensaio á plataforma moodle. 
Este é un curso de proba para a plataforma moodle
Contidos e actividades para a materia de Ciencias Naurais de 1º da ESO.

Este é un curso de Historia da Filosofia de 2º de Bacharelato

Escriba aquí la descripción del curso
Achega á poesía de Antonio Machado.

Curso de electrotecnia por Manuel Carrera

Escriba aquí la descripción del curso

Este é o curso de deberes para comprobar se aprendín algo

Descubre as necesarias relacións entre a literatura e a pintura.
Neste curso traballaremos cun programa de deseño gráfico: DRAW

Este pretende ser un espazo de "desengrase" de tanto saber científico, imos dar "rienda suelta" á tranquilidade, convivencia co entorno, disfrute dos sentidos....

Contidos relacionados con Informática de 4ºESO

materia do primeiro trimestre

TRÁTASE DE FAGUER UN TRABALLO PRÁCTICO DE REPASO DALGUNHAS CUESTIÓN QUE FIXEMOS NO CURSO

Este curso é unha iniciación á Astronomía para ESO

Este curso presenta contidos sobre a xestión sustentable do planeta, o cambio climático e o estudo de microorganismos beneficiosos para o medio ambiente.

Neste curso descubrirás un personaxe fundamental da literatura do século XX galega.
Actividades para preparar la Física y Química de 1º de Bachillerato pendiente. 

Este es uno de los primeros temas que trataremos sobre el maravilloso mundo de nuestro organismo.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Aprendamos un pouco sobre os números complexos, que amplían o concepto de número real.

Relación  das  principais técnicas  de  traballo intelectual.

Faremos un pequeno percorrido polos matemáticos e feitos máis relevantes da historia das matemáticas.

pfont color=#cc00ccApuntes y ejercicios propuestos y resueltos./font/p pfont color=#cc00ccNoticias y concursos literarios de Matemáticas./font/p pfont color=#cc00ccActividades complementarias y de ampliación. /font/p pfont color=#cc00ccProblemas, propuestos y resueltos, de ESTALMAT./font/p p/p

DESPUÉS DE RESTAURAR CURSO, TENGO PROBLEMAS PARA VISUALIZARLO?????

pCurso virtual de Bioloxía e Xeoloxía para 1º de Bacharelato./p
Percorrido polo interior da Capela Sixtina, centrándonos nos paneles da bóveda e na do testeiro. Na bóveda analizaremos a escea da creación de Adán e no testeiro o xuizo final.
Percorrido polo interior da Capela Sixtina, centrándonos nos paneles da bóveda e na do testeiro. Na bóveda analizaremos a escea da creación de Adán e no testeiro o xuizo final.