Técnicas de derivación, aplicación das derivadas e representación gráfica de funcións

Vídeos de matemáticas: lecións maxistrais

Materiais de estatística
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Límites
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Con actividades interactivas

Intervalos característicos e de confianza para a proporción 
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.