Aspecto e transformacións de distintos tipos de funcións

Klein, Möbius