Aspectos sociolingüísticos e históricos da materia de Lingua e literatura de 2º de Bacharelato.
Repaso para a preparación do exame de acceso a ciclos.

Material para a parte de literatura do século XX

Lugar onde se agrupan os apuntamentos e desde os que se poden baixar. Tamén hai exercicios para traballar