Fran Vergara

Imaxe de Fran Vergara

Profe de mates


Cidade/Vila:O Rosal
Páxina web:http://centros.edu.xunta.es/iesasangrina/moodle/course/category.php?id=11
Cursos:Textos, Modelos Interactivos, Funcións non animadas, INTERVALOS CARACTERÍSTICOS E DE CONFIANZA, ERRO, ELEMENTOS DA MOSTRA, DERIVADAS PARA 2º DE BACHARELATO DE CCSS, Vídeos de Derivadas, Moodle para profesores, Engranaxes, Algúns obxectos da topoloxía, ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS, POLINOMIOS, CÁLCULO DE PROBABILIDADES, BINOMIAL , NORMAL E APROXIMACIÓN, ECUACIÓNS EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS, RECURSOS XENÉRICOS DE MATES, ESTATÍSTICA DESCRIPTIVA, NÚMEROS, INTERVALOS, RADICAIS E LOGARITMOS, FUNCIÓNS, CARACTERÍSTICAS MÁIS SALIENTABLES, LÍMITES DE FUNCIÓNS, SISTEMAS DE NUMERACIÓN, LÍMITES DE FUNCIÓNS, ...
Último acceso: Martes, 30 de Outubro de 2018, 00:29  (85 días 20 horas)