Fusaiolas

 

 

 

Son pequenas pezas discoides cunha perforación central pola que se pasa o fuso, sobre o cal se van enrolando os fíos. Fabrícanse en pedra, arxila ou empregando restos cerámicos. Son de fabricación propia e as formas máis sinxelas e arcaicas –ovoides, aplanadas e troncocónicas- correspóndense normalmente coas pezas de pedra. En arxila modélanse formas máis evolucionadas –bulbosas, hemisféricas e de arista- Dátanse entre o s IV a.C e o III d. C.

Fusaiolas