Eventos e actividades

 

 

Libro interactivo

O Grupo " A Maxia da Química" formouse de maneira estable aló polo ano 1991. Está constituido por catro profesores de Física e Química e actualmente damos clase en distintos Centros de Secundaria:

  • Elena López Prada: IES Miraflores de Oleiros
  • Mercedes Neira González: IES de Ames
  • Constantino Álvarez Muiña: IES Rosalía de Castro en Santiago C.
  • Mariano Pazos Afonso: IES de A Sardiñeira en A Coruña.

Diseñamos e pomos en marcha prácticas sinxelas de Física e Química de xeito que poidan:

  • Facerse como experiencias espectaculares que sirvan para a motivación do alumnado.
  • Empregalas na aula como material de apoio nas clases de Ciencias.

¿Que nos motiva a traballar deste xeito?

Para a maior parte dos “mortais” a Ciencia é algo escuro e complexo, ás veces mesmo perigoso. Este sentir segue a propagarse entre os estudiantes de Primaria e das Ensinanzas Medias, para os cales os temas de Ciencia son un verdadeiro crebatestas1.
Noutros paises preséntanse os temas de Ciencia emparellados con vistosas e espectaculares demostracións que provocan o asombro e motivan a curiosidade do alumno.
Non se trata de que as clases de Ciencia sexan demostracións de maxia, para o cal xa temos os magos, senón de realizar as experiencias e, a continuación, de acordo co nivel donde impartimo-las clases, sinalar as razóns do comportamento observado. Incluso, aunque a comprensión do fenómeno sexa dificil, o mero feito da espectacularidade xa é suficiente para motiva-lo alumno.
En definitiva, tratase de desmitífica-la Ciencia; de facer desta algo cercano e comprensíbel para todos e non só un conxunto máis ou menos abstracto de hipóteses, fórmulas e ecuacións.
O título deste grupo de experiencias é "A MAXIA DA QUÍMICA". A idea orixinal xurdiu básicamente para á Química ( a maioría son experiencias desta rama da Ciencia), sen embargo pódense incluír demostracións de calquer outra rama da Ciencia.

1. Ref bibliográfica: Fernández , F ; Santaballa, J. A. Boletin das Ciencias ,1988, 1,41.

 

Colaboracións


© Grupo "A Maxia da Química "