Curso 87-88

 Principal Arriba Curso 1977-78 Curso 78-79 Curso 79-80 Curso 80-81 Curso 81-82 Curso 82-83 Curso 83-84 Curso 84-85 Curso 85-86 Curso 86-87 Curso 87-88 Curso 88-89 Curso 89-90 Curso 90-91 Curso 91-92 Curso 92-93 Curso 93-94 Curso 94-95 Curso 95-96 Curso 96-97 Curso 97-98 Curso 98-99 Curso 99-2000

 

LISTADO ALFABÉTICO DA PROMOCIÓN 1987-88

PROMOCIÓN 1987-88

GRUPO  COU A

 

Alejos Garrido, Zaida Mª

Álvarez Míguez, Rosa Mª

Álvarez Pazos, Mª Basilisa

Alver Fernández, Susana

Castro Martínez, Laura

Conde Casas, Mª Dolores

Deza Ojea, Luis Antonio

Díaz Villoslada, Mª Soledad

Galindo González, Miguel A.

Gallego Rodriguez, Mónica

García Antón, Gemma

González Fernández, Raquel

González Garrido, Ana Mª

González Tejelo, Hugo

Leal Morales, Mónica

López Rodríguez, Manuela

Manso González, Nestor J.

Merino Suengas, Rosa Mª

Moreno Lugris, Cecilia

Ozón Crespo, Susana

Fallas Valleros, Mª Mar

Paz Vázquez, Mercedes

Peña-Rey Lorenzo, Isabel

Porto Rodriguez, María

Prado González (de), José Carlos

Quintas Alfonsín, Emma C.

Requejo Rodríguez, Fernando

Rodríguez Carballo, Alberto

Rodríguez Carballo, Javier

Rodríguez Estévez, Susana

Rodríguez Fernández, Mª Mercedes

Rúa Aguiar, Encarnación

Sánchez Rodríguez, Rosario

Siota Otero, Silvia

Soto Pérez, Sara Dolores

Suárez Cabo, Mª Belén

Taboada Doval, José

Toquero Fernández, Juan M.

Veloso Fernández, Mª Jesús

Veloso Fernández, Mª Carmen

 

 

PROMOCIÓN 1987-88

GRUPO  COU B

Agregán López, Nuria

Agregán López, Yolanda

Álvarez López, Rocio

Alves Moreno, Mª José

Andura Varela, Lucía

Baltar Blanco, José Luis

Calviño Lorenzo, Alberto

Casid Rodríguez, Alfonso

Cid Urbano, Ana Mª

Conde Vázquez, Concepción

Conde Vázquez, Mª Jesús

Díaz Gómez, Jorge Bruno

Estévez Babarro, Cristina

Feijoó Fernández, Mª

Fernández Fernández, Sonia

Fernández Marcuello, Consuelo

Fernández Montero, Gerardo

Fernández Prieto, Celestino

Garrido Villarino, Elena

Gómez González, Mª Angeles

Gómez López, Mª Cristina

González Garrido, Mª Angeles

González Rodriguez, Mª Angeles

Iglesias Rodríguez, Montserrat

López Cedrón, Lucía

López Varela, Beatriz

Ludeiro Roubín, Mª Asunción

Mojón Saá, Oscar

Palomanes Rodríguez, Mª Teresa

Pérez González, Mª Pilar

Río Alonso (del), Mª Elisa

Rivera García, Mª Bele´n

Rodríguez Fernández, Enrique

Rodríguez Vázquez, Margarita

Salgado Janeiro, Mª José

Sierra Gómez, Mª Milagros

Vázquez Cerviño, Mónica

Vázquez Sánchez, Purificación

Vázquez Vázquez, Mª José

Vila Conde, Rossana

Nogueira Iglesias, Mª José

 

 

 

 

PROMOCIÓN 1987-88

GRUPO  COU C

Alonso Rodríguez, Alda

Alonso Rodríguez, Fco. Javier

Álvarez Méndez, Roberto

Álvarez Muñiz, Pedro

Antolín Novoa, Marta

Arce Nogueiras, Carlos J.

Borrajo Fernández, Nikolic

Carballo Gómez, Mª Rosa

Casado Bustillo, María

Cid Lama, Ana

Díaz pereira, Almudena

Díz prol, Manuel José

Doval francisco, Mª Angeles

Fernández Blnaco, Fausto

Fernández Fernández, Ernesto

Fernández Rey, Mónica

Fernández Taboada, Beatriz

Ferreiro Dominguez, Mª Alicia

Garriga Castro, Asunción

Gil Carballo, Rosa Mª

Gómez Rodriguez, Luis Alberto

González Ríos, Mª Beatriz

González Vázquez,Edys C.

Goyanes Rodríguez, Samuel

Grañas Martínez, Mª Josefa

López Álvarez, Antonio

López Quiroga, Cristina

Luis Torres, Roberto

Martínez de Arribas, J. Daniel

Monzoncillo Barreiros, Mª Teresa

Muñoz Deza, Carlos

Pena Vetort, Mª Teresa

Pérez Garrido, Enrique J.

Rio Rama (del), Mª Cruz

Rodríguez Martínez, Miguel L.

Sanabria Codesal, Esther

Seara Escudero, Elena

Valencia Freire, Fco. Javier

Vasallo Armesto, David

Villarino Fernández, Mª Belén

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 1987-88

GRUPO  COU D

Álvarez Fuentes, Manuel

Álvarez García, Gustavo E.

Álvarez Valdés, Javier

Blanco Alonso, Jesús

Cachaldora Sánchez, Luis Antonio

Caramés Carballo, Fco. Javier

Casares Gándara, Alberto L.

Cerreda Salgado, Beatriz

Cid Gamallo, Ruth

Cid Graña, Mª Asunción

Corral Pulido, Isaac N.

Crespo González, Martín

Feijoó Conde, Alfonso M.

Fernández Varela, Tito

Flores Pérez, Celsa

Gil González, Alvaro

Gómez González, Mª Rosa

González Rodríguez, Fernando

Lamas Carballo, Manuel

López Álvarez, Antonio

Marques Rodríguez, Bernardo J.

Nogueira Puentes, Josefa

Ojea Bouzo, Camilo

Ozón Crespo, Eulogio J.

Peaguda Pérez, Andrés R.

Pérez Carballo, Isaias

Pérez Gil, Manuel J.

Pombar Sánchez, Roberto

Preda Hervella, Mª Luisa

Prol Quintas, Juan A.

Ramos Fernández, Juan

Rego Pérez, Pablo

Reza Fernández, Ramón

Rodríguez Rodríguez, Fco. Javier

Rodríguez Pardo, Mª Loreto

Rodríguez Varela, Germán

Seoane Seoane, Antonio

Souto Janeiro, Rosa Mª

Vázquez Varela, Manuel

Nogueiras Ferreiro, Concepción

 

 

 
 
 

   Profesores:

COU-A:

Lengua: Simón Valcárcel Martínez

Literatura: Mª Teresa Estévez Vázquez.

Filosofía: Ramón Area Miguez

Inglés: Mª Teresa Fdez-Colmeiro Martínez.

Francés: Mercedes Macia Viñas.

Arte: Mª José Maneiro García

Matemáticas: Dorinda Gómez Rodicio.

Historia del M. Cont.: Cesareo López Fernández 

Griego: Laudino Negreira García.

Gallego: Dolores Crespo Salgueiro.

Latín: Antonio García Masegosa.

Griego: Mercedes González Paraje.

Literatura Gallega: Celia Díaz Nuñez

 

COU-B:

Lengua: Victor Campio Fernández

Literatura: Mª Teresa Estévez Vázuez

Filosofía: Ramón Area Míguez

Inglés: Benito López Martínez 

Francés: Mercedes Macia Viñas 

Matemáticas: Dorinda Gómez Rodicio

Latín: Mercedes Álvarez Freire

Griego: Laudino Negreira García

Arte: Mª . José Maneiro García.

Historia del M. Cont.: Cesareo López fernández. 

Gallego: Manuel Ignacio Castro Mera.

Literatura Gallega: Celia Díaz Nuñez

Gallego: Manuel I. Castro Mera.

 

COU-C:

Lengua: Elvira Rodríguez Martínez

Profesor de Filosofía: Adolfo Álvarez Cid.

Lengua extranjera inglés: José A. Vázquez Quiroga

Lengua ext. Francés: Mª Concepción Varela Regal.

Matemáticas: Alfonso Amorín Gómez

Física: José Mª Quintairos

Química: Rafael Boullón da Torre.

Dibujo: Elisa Huete Suárez 

Gallego: Manuel I. Castro Mera.

 

COU-D:

Lengua: Elvira Rodríguez Martínez

Profesor de Filosofía: Adolfo Alvárez Cid.

Lengua extrajera inglés: Mª Teresa Fernández Colmenero.

Lengua ext. Francés: Mercedes Macía Viñas.

Matemáticas: Alfonso Amorín Gómez

Física: Pedro Álvarez Boo 

Química: Rafael Boullón da Torre.

Dibujo: Elisa Huete Suárez

Biología: Mª Carmen Ogando Riande

Gallego: Celia Díaz Nuñez.

 

AnimadoComputer.gif (8557 bytes)

© Vicente Santos  e Secundino Lorenzo  iniciado no curso 02-03, no IES Aa Lagoas
Para cualquier consulta contactar a través del En Ourense a 26/05/05