Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas

 Módulo: Primeiros auxilios e socorrismo acuático

Páxina de apoio ás unidades didácticas de 

Salvamento acuático

 

 

IES As Lagos,  Rúa Eduardo Blanco Amor nº 2, Ourense 32004

Telf: 988391325 - Fax: 988392172 - e-mail: iesaslagoas@edu.xunta.es

Profesor: José Manuel Paredes González - e-mail: paredes@edu.xunta.es