Galería fotográfica de 

Salvamento Acuático

Inicio Miniaturas Diaporama Ver por temas E-mail Indice
 

Diaporama

Ver as fotos unha a unha en tamaño (320x240) cun pé de páxina describindo o exercicio

 
Indice

Índice numérico para ver todas as fotos a tamaño real

 

Miniaturas

Todas as fotos en miniatura, premendo nelas veranse en formato 640x480

 

Ver por temas

Material

Entrada na auga

Técnicas de nado

Flotación e mergullo

Técnicas de control e zafaduras

Remolque

Respiración artificial na auga

Extracción do accidentado

Xustificación

 

flopi.jpg (83560 bytes)O Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas desenvolve no seu curriculum o módulo profesional denominado "Primeiros Auxilios e Socorrismo Acuático", na programación deste módulo adquire gran importancia o salvamento acuático, nestre traballo preténdese facer unha aproximación gráfica ás diferentes fases que compoñen un recate na auga, que poder servir de guía a todos os socorristas e estudiantes desta materia para así comprender mellor os contidos impartidos.

Autores

 

Este é un traballo realizado en Outubro de 2003 polo alumnado de segundo curso do Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas do IES As Lagoas de Ourense, e coordinado polo profesor do módulo.

 

Autores do Traballo:

Profesor:

José Manuel Paredes González

Alumnado de 2º curso do ciclo superior en animación de actividades físicas e deportivas, ano académico 2003/04

Extructura da web

    Un rescate componse de tres partes ben diferenciadas:
 • 1º) As accións previas (percepción do problema, análise da situación, e a toma de decisións).
 • 2º) A execución das accións elixidas, que serán a base deste traballo, preténdese facer un análise das diferentes fases da  intervención

  Entrada na auga.

  Nado de aproximación ó accidentado.

  Mergullo, no caso de que sexa necesario.

  Control do accidentado e técnicas de zafaduras.

  Remolque, tanto con material como sen el.

  Extracción do accidentado da auga.

 • 3º) Diagnóstico do accidentado e aplicación dos primeiros auxílios.
   
IES As Lagoas, rúa Eduardo Blanco Amor, nº 2, Ourense 32004, Teléfono: 988 391325, Fax: 988 392172, web do centro - web do ciclo - e-mail de contacto