Telleiras
logo

IES As telleiras. Curso de manexo da compuradora Abalar do alumnado


 

Índice:
Normas de uso da computadora.
A computadora
O escritorio
Ficheiros e cartafoles
 1. Cartafoles
 2. Ficheiros
 3. Exercicio 1
 4. Creando cartafoles
 5. Exercicio 2
 6. Copiando e movendo cartafoles e ficheiros
O procesador de textos
 1. As barras de writer
 2. Gardando ficheiros
 3. Exercicio 3
 4. Abrindo ficheiros


Normas de uso da computadora.

A computadora

Teclado
PantallaO escritorio

O escritorio é o lugar de traballo onde podemos seleccionar os programas que imos utilizar e onde  realizaremos os traballos.

Escritorioteclado
Ficheiros e cartafoles

cartafoles

Un cartafol é o lugar onde gardamos os ficheiros.
Podemos ter cartafoles dentro de cartafoles chamámoslles subcartafoles.


Ficheiros

Un ficheiro é o resultado dixital dun traballo
.
Ten un nome (que lle pon o autor) seguido dun punto e de varias letras denominados extensión (que permiten identificar o tipo de arquivo). Por exemplo: abalar.odt, abalar e o nome do ficheiro e odt indica que é un arquivo de texto.
As extensións que máis imos utilizar son:
Exercicio 1:
Na figura anterior hai máis ficheiros e máis cartafoles que os sinalados? Cantos cartafoles? Cantos ficheiros? Como os distinguiches?

 1. Para crear un cartafol situa o cursor no cartafol onde queres crear o novo cartafol, fai un click co botón dereito do rato e selecciona a primeira opción Crear cartafol.
 2. Aparecerá unha nova ventá dentro do cartafol que elixiras esperando a que lle deas mone "cartafol sen título"
crearcart
Noméao e xa está!! neste exemplo ao cartafol púxoselle o nome Abalar.
Abalar é un subcartafol do cartafol alumno.


crearcart1

Exercicio 2
 1. Crea dentro do cartafol alumno tantos subcartafoles como materias cursas este ano.
 2. Na carpeta de nome "Ciencias da natureza" crea tres subcartafoles cos nomes: "Textos", "Imaxes" e "Presentacións".
 3. Podemos cambiarlle o nome a un cartafol ou subcartafol calquera, botón dereito sobre a carpeta que queramos renomear eliximos "Renomear" e scribimos o novo nome do cartafol.
 4. Renomea o cartafol "alumno" e dalle o teu nome.

Podemos copiar e mover ficheiros entre carpetas: boton dereito sobre o ficheiro a copiar ou mover eliximos a opción que nos interese e eliximos o cartafol de destino. Se eliximos mover xa non temos máis que facer. Se eliximos copiar ahora temos que ir ao cartafol de destino e botón dereito e eliximos a opción "Pegar no cartafol".


O procesador de textos

E o programa que máis imos utilizar. Con él podemos:
O nome deste programa é LibreOffice 3.3 Writer e atópase na categoría Ofimática da barra lateral do escritorio.
Para abrirlo prememos sobre o seu icono co botón esquerdo.
Aparécenos a pantalla principal cun documento en branco e de nome Sen título 1.
odt

writer

pantcom

Para que serve cada barra??

Gardando ficheiros.

Gardar

Nome do ficheiro: Curso_de_writer
Lugar on de o gardo: na subcarpeta Abalar que é unha subcarpeta da carpeta Bioloxía que é unha subcarpeta da carpeta alumno.


É moi importante verificar sempre que gardamos o ficheiro na carpeta que lle corresponda para poder atopalo con facilidade cando o necesitemos!.

Gardar 1


Exercicio 3:
Garda un documento de nome: as iniciais do teu nome completo, no cartafol Textos que creaches no exercicio 2.
Garda un documento de nome: exercicio de writer, no cartafol Textos que creaches no exercicio 2.


Para abrir un ficheiro con writer:
 1. Imos o lugar (cartafol) onde está arquivado e dobre click sobre o ficheiro.
 2. Abrimos writer imos a Ficheiro-Abrir-
Abrir
Buscamos nos cartafoles que corresponda e selccionamos o ficheiro. Temos dúas opcións
 1. Click no boton abrir.
 2. Dobre click sobre o ficheiro.

Abrir