logoverde   Xunta

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

  RECURSOS

ESO

Videos e animacións
Páxinas web
Presentacións
Documentos
BAC

Bio - Xeo
Videos e animacións
Páxinas web
Presentacións
Documentos
CMC Vídeos e animacións
Páxinas web
Presentacións
Documentos e actividades

Ciencias da Terra
Videos e animacións
Páxinas web
Presentacións
Documentos

Selectividade: Ciug ou Alea jacta est
Bioloxía
Videos e animacións
Páxinas web
Presentacións
Esquemas

Prácticas de laboratorio
Selectividade: Ciug ou Alea jacta est
ESA

Temas 
Videos e animacións
Páxinas web

Documentos
PCPI


Temas 
Videos e animacións
Páxinas web

Documentos

PARA TODOS


RNE podcasts    "Ciencia al cubo"  "Naturaleza y medio ambiente"